YETİM GEÇİŞ FONU

Bir yatılı bakım kurumunda büyümek, çocuğu yetişkinliğe geçiş için yeterince hazırlamayabilir. Yetimhanelerde büyüyen çocuklar genellikle etkili iletişim becerilerinden yoksundur ve yaşıtları ve yetişkinlerle sağlıklı ilişkiler kuramazlar. Kurumsal deneyimlerinden kaynaklanan engeller iş bulmayı, bağımsız yaşamayı ve topluma katkıda bulunan bir üye olmayı zorlaştırmaktadır. Bu koşullar ışığında, kurumsal bir ortamdan bağımsız yaşama geçiş yapan çocuklara yardımcı olmak için Haziran 2016'da Yetim Geçiş Fonu oluşturuldu. 

Bölüm gönüllüleri, bağımsız yaşama geçiş yaparken, eğitim, mülakat koçluğu, iş eğitimi ve yerleştirme, danışmanlık ve finansal planlama alanlarında mentorluk sunan Ermenistan'daki genç yetişkinlerle doğrudan çalışır. 

Fonun dört ana bileşeni vardır:

  1. Gelişmiş eğitim veya özel iş eğitimi için fırsatlar.
  2. Bağımsız yaşamı kolaylaştırmak için konut ve günlük yaşam giderleri için mali yardım.
  3. Psikolojik danışmanlık.
  4. Mülakat koçluğu da dahil olmak üzere stajlar ve işe yerleştirme.