SANAT FONU

Sanat, çocukların kendini ifade etme ve iletişim yollarını keşfetmelerini ve bulmalarını sağlayan, çocuk gelişiminin temel bir bileşenidir. Sanat fikirleri, duyguları ve çözümleri iletmek için bir araçtır. Yine de sanat, bir becerinin basit gelişiminin ötesine geçer. Sanata düzenli olarak katılan gençlerin akademik başarıları, matematik ve bilim fuarlarına katılmaları veya bir yazı ödülü kazanmaları dört kat daha fazladır.

Sanat Fonu, sanat malzemeleri, özel dersler ve ileri sanat kurumlarına burslar için mali yardım sağlayarak görsel sanatlara ilgiyi kolaylaştırıyor.