KAPITLER

Der er fem typer SOAR-kapitler:
1) Forbindelse: de kapitler, der fungerer som forbindelser til de lokale institutioner, vi støtter;
2) Fundraising/udvikling: de kapitler, der varetager opsøgende arbejde,
udviklings- og fundraisingaktiviteter i deres lokalsamfund;
3) Programmer: dem, der udvikler, implementerer og/eller administrerer SOAR
programmer;
4) Administrativt: de kapitler, der giver interne, administrative
support (f.eks. oversættelse, softwareudvikling og grafisk design); og,
5) Hybrid: de kapitler, der tilbyder flere bidrag.

A – Administrativt kapitel, F – Fundraising-kapitel, L – Forbindelseskapitel, P – Programkapitel, H – Hybridkapitel